ادعاهای اختراع
۱۹ مهر ۱۳۹۷

نقشه ها

ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص نحوه تنظیم نقشه اختراع مقرر می دارد:در ترسیم نقشه ها بایـد نکـات زیر رعایت شوند: ۱- در یک روی صفحه کاغذ در قطع A4، با خطوط پر رنگ و یکدست مشکی و غیر رنگی کشیده شـده و ترجیحاً در رسم آنها از ابزارهای فنی نقشه کشی یا نرم افزار مناسب استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا ۲/۵، از چپ ۱/۵، از راست ۲/۵ و از پایین ۱ سانتیمتر باشد؛ ۲- وضوح و شفافیت نقشهها به نحوی باشد که امکان تصویر یا تصویر برداری آن میسر شود؛ ۳- تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد، مگر آنکه برای فهـم اختـراع برجسـته نمـودن بخش خاصی از نقشه یا نمودار ضروری باشد؛ ۴- تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛ ۵- اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛ ۶- هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛ چنانچه کار شما یک فرآیند میباشد بلوک دیاگرام کار خود را ترسیم نمایید. توجه داشته باشید فایل نهایی را به صورت Image و یا pdf ارسال نمایید.

اگر موضوع مورد ادعای اختراع یک فرآیند یا الگوریتم صنعتی باشد مراحل فرآیند را به صورت بلوک دیاگرام به عنوان نقشه ارائه دهید و همچنین اگر موضوع مورد ادعای اختراع سنتز شیمیایی باشد فرمولاسیون (ترکیبات با ذکر نسبت مواد ترکیبی) را به عنوان نقشه ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *